nhạt nhẽo
“Ngộ độc” âm nhạc

“Ngộ độc” âm nhạc

0
Những thảm họa âm nhạc nối tiếp. Những bài hát ưa thích nhạt nhẽo, nông cạn. Nó cho thấy người trẻ bị lệch hướng thẩm mỹ âm nhạc. Hội thảo m nhạc với người trẻ - thực tế và phương hướng sáng qua (14.12) đã có nhiều ý kiến lo lắng...