nhậu online
Nhậu online để tìm niềm vui /// Ảnh: Tấn Hiệp

Lạ lùng chuyện nhậu online!

7
Nhậu nhẹt dường như là một phần không thể thiếu của nhiều người trẻ. Đôi khi vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu. Nhưng thật lạ nếu ta thấy họ nhậu online!