phát triển Đảng
Đảng phải tự nhìn nhận, soi xét lại mình (*)

Đảng phải tự nhìn nhận, soi xét lại mình (*)

0

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2015), đón Xuân Ất Mùi 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài trả lời phỏng vấn của TTXVN, Thanh Niên xin trích đăng phần Tổng bí thư nói về công tác xây dựng Đảng.