Quỹ phòng chống thuốc lá
Trường học không khói thuốc nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh, giúp giảm tỷ lệ hút thuốc ở người trẻ	 /// Thúy Anh

Giới trẻ ngày càng xa lánh thuốc lá

0
“Trường học không khói thuốc” tạo môi trường học tập và làm việc trong lành, ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc và giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng