quyền bình đẳng
Trên 41% lao động nữ làm những công việc đơn giản

Trên 41% lao động nữ làm những công việc đơn giản

0
Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) công bố tại tọa đàm “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh thế giới thay đổi về việc làm” tổ chức ngày 3.3.