Sáng phương Nam
Đặc sắc bản tin ‘Sáng phương Nam’

Đặc sắc bản tin ‘Sáng phương Nam

0
Sáng phương Nam” là chương trình truyền hình được thể hiện dưới hình thức bản tin đầu ngày do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM - Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác sản xuất.
Sáng phương Nam ra mắt phiên bản mới

Sáng phương Nam ra mắt phiên bản mới

0
Từ ngày 1.10, chương trình Sáng phương Nam trên VTV9, phát lúc 6 - 7 giờ hằng ngày sẽ được thực hiện dưới hình thức trò chuyện và truyền hình thực tế, thay cho bản tin chính luận trước đây.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng