test pilot
Test Pilot đã chính thức ngừng hoạt động  /// Ảnh: Mozilla

Mozilla đóng cửa chương trình Test Pilot

0
Mozilla vừa thông báo đóng cửa chương trình thử nghiệm Test Pilot, vốn cho phép người dùng Firefox cài đặt chức năng trình duyệt mới dưới dạng tiện ích bổ sung.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng