tết Thanh minh
Mua iPhone, iPad để... cúng

Mua iPhone, iPad để... cúng

0
(TNO) Các bản sao bằng giấy của những sản phẩm "nhà táo" như iPhone, iPad đang bán "đắt như tôm tươi" để phục vụ cho một lễ hội tại Trung Quốc.