thanh tra giáo viên
Thanh tra giáo viên, lao động nước ngoài ở trung tâm ngoại ngữ

Thanh tra giáo viên, lao động nước ngoài ở trung tâm ngoại ngữ

0
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong năm học 2017 - 2018, Sở đã cấp quyết định thành lập mới 80 trung tâm ngoại ngữ - tin học, cấp phép mở chi nhánh hoạt động của 64 trung tâm, thẩm duyệt 17 hồ sơ chuyển địa điểm hoạt động... 
Sẽ thanh tra ít nhất 12% giáo viên

Sẽ thanh tra ít nhất 12% giáo viên

0
Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012 - 2013 mà Bộ GD-ĐT mới ban hành, sẽ có ít nhất 12% số giáo viên được thanh tra.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng