trạm radar
Kíp trực Trạm radar 570 phối hợp cùng trung tâm điều khiển xác minh mục tiêu  /// Ảnh: Vũ Hưởng

'Mắt thần' canh giữ Cam Ranh

0
Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân đội nên công tác cảnh giới đảm bảo an toàn từ hướng biển luôn đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ này được giao cho Trạm radar 570, Trung đoàn 451, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.