tranh lộc
Trèo lên đầu nhau trong lễ hội cướp phết ở Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ - Ảnh: Kiều Dương

Quá tải lễ hội

13
Mùa lễ hội mới bắt đầu, nhưng cảnh quá tải, tranh cướp đầu xuân đã đáng báo động.