trung quốc
Washington lưu luyến tạm biệt gấu trúc Bối Bối

Washington lưu luyến tạm biệt gấu trúc Bối Bối

0
Gấu trúc Bối Bối, con vật cưng của Vườn thú Quốc gia Washington, giờ đã 4 tuổi. Theo thông lệ, đây là độ tuổi để đưa Bối Bối quay lại Trung Quốc nhằm nhân giống loài thú quý này.