truy đuổi người vi phạm
CSGT có được truy đuổi người vi phạm không?

CSGT có được truy đuổi người vi phạm không?

15
CSGT có quyền truy đuổi trong trường hợp phát hiện tội phạm hoặc người đó có hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông