Tỉnh bang British Columbia

Tỉnh bang British Columbia của Canada mở văn phòng đầu tư thương mại Việt Nam

Tỉnh bang British Columbia của Canada mở văn phòng đầu tư thương mại Việt Nam

Trong khuôn khổ chiến lược thương mại quốc tế mới nhằm tăng cường cơ hội hợp tác hơn nữa với Việt Nam, tỉnh bang British Columbia của Canada đã chính thức mở Văn phòng Đại diện Thương mại và Đầu tư tại TP.HCM.

Top