Từ khóa

tinh gian bien che

Sắp xếp theo:

 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bệnh sính bằng cấp

Trong khi hầu hết các nhà tuyển dụng ở khu vực tư không coi bằng cấp như một điều kiện tiên quyết thì...
15 Bình luận
Xem thêm