Cột mốc sống miền biên viễn

Cột mốc sống miền biên viễn

0
Giữa rừng già, nơi cực tây tỉnh Quảng Nam có những con người lặng lẽ bám đất, bám làng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Họ là những cư dân làng Pêtapoóc.