TMCP Sài Gòn

Lãi tiết kiệm, giá USD, vàng cùng 'nhảy múa'

Lãi tiết kiệm, giá USD, vàng cùng 'nhảy múa'

Các ngân hàng tiếp tục cuộc đua tăng lãi suất lên mức cao nhưng ngưỡng chặn 9%/năm chưa bị phá. Tương tự, giá USD vẫn chưa có dấu hiệu dừng đà tăng.

Top