Hạ tầng nâng cấp - Miền Tây hưởng lợi

Hạ tầng nâng cấp - Miền Tây hưởng lợi

11:30 21/06/2022 0

Miền Tây - vùng đất luôn được ưu ái bởi sông nước kênh rạch bao bọc, quanh năm cho phù sa bồi đắp như được chắp cánh vì mạch lưới giao thông đã được khai thông và không ngừng nâng cấp.