Tòa án Tối cao Manhattan

Tòa bác hầu hết đơn kiện của anh trai Mariah Carey về cuốn hồi ký

Tòa bác hầu hết đơn kiện của anh trai Mariah Carey về cuốn hồi ký

Thẩm phán ở New York (Mỹ) đã bác bỏ hầu hết đơn kiện của anh trai Mariah Carey về cuốn hồi ký bán chạy vào năm 2020 dù nữ ca sĩ vẫn phải đối mặt với hai yêu cầu bồi thường.

Top