tỏa sáng Blouse trắng năm 2013

Tỏa sáng y đức

Tỏa sáng y đức

Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2013” của UBND TP.Đà Nẵng đã được trao đến 20 y, bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng... làm việc trong ngành y tế Đà Nẵng vào ngày hôm qua, 26.2.

Top