Tới lui

Chuyện giữ rừng ở... TP.HCM

Chuyện giữ rừng ở... TP.HCM

Rừng ngập mặn Cần Giờ là khu sinh học thiết yếu bảo vệ TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới .

Top