Ton sur ton

Hiện tượng 25 năm 'ton sur ton' thêm nổi bật giữa đại dịch Covid-19

Hiện tượng 25 năm 'ton sur ton' thêm nổi bật giữa đại dịch Covid-19

James Maina Mwangi nay lại trở thành hiện tượng khi không chỉ nhờ quần áo ton-sur-ton mà còn phụ kiện khẩu trang giữa dịch Covid-19.

Top