Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

0 Thanh Niên Online

(TNO) 15 giờ 30 chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày (5 và 6.11) chính thức diễn ra. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Ngọc Thắng

(TNO) 15 giờ 30 chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày (5 và 6.11) chính thức diễn ra. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Ngọc ThắngTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Ngọc Thắng

VIDEO: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Nguồn: VTV)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 2Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bắt đầu diễn ra tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 3Đoàn xe chở Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào Phủ Chủ tịch - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 4
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 5Lãnh đạo Đảng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiến vào Phủ Chủ tịch

Chiều nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón còn có các ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 6

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 7Đoàn tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 8

 Tổng bí thư 2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc tiến đến lễ đài - Ảnh: Độc Lập

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 9Tiến hành nghi thức chào cờ - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 10
Lễ đón trọng thể diễn ra tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 11
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 12Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành nghi thức chào cờ - Ảnh: Độc Lập  


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 13

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên bục danh dự; quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Lễ đón diễn ra trang trọng với 21 phát đại bác chào mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự và chứng kiến Đội danh dự diễu hành. Các cháu thiếu nhi Hà Nội vẫy cờ, hoa nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc sang thăm Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 14Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ chào cờ - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 15Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 16
Duyệt đội nghi thức - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 17Dàn đại bác sẵn sàng chào mừng chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 18

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 1921 phát đại bác rền vang ở Phủ Chủ tịch - Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 20

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 21Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay chào mừng phu nhân Bành Lệ Viện - Ảnh: Độc Lập
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 22Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào xã giao phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, người đứng đầu Trung Quốc có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, năm 2005, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thăm Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 23

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 24

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 25
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Trụ sở Trung ương Đảng.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 26Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh: TTXVN

VIDEO: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đến Hà Nội (Nguồn VTV)

 

Trước đó, lúc 11 giờ 50 phút trưa nay, 5.11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 5 và 6.11. Ngay tại sân bay, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu về chuyến thăm.

Ra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 27

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm