Tổng thống Nixon

50 năm vụ Watergate: từ miếng băng keo đến bê bối khiến Tổng thống Nixon từ chức

50 năm vụ Watergate: từ miếng băng keo đến bê bối khiến Tổng thống Nixon từ chức

Vụ đột nhập vào Văn phòng đảng Dân chủ tại khách sạn Watergate đã mở màn cho bê bối sau đó buộc ông Richard Nixon phải từ chức, tổng thống Mỹ đầu tiên làm điều này trong lịch sử.

Top