Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini

0 Thanh Niên Online

Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018, cho biết các thí sinh vòng chung khảo đều được kiểm tra nhân trắc học hai lần. Dưới đây là những số đo mới nhất được cập nhật của các nhan sắc Việt.

Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 1
Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, cao 1,7m, số đo ba vòng 82-61-91
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 2
Phạm Thu Hà, sinh năm 1997, cao 1,74m, số đo ba vòng 87-66-92
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 3
Phan Thị Diễm Trinh, sinh năm 1999, cao 1,66m, số đo ba vòng 82-59-89
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 4
Trịnh Thanh Châm, sinh năm 1998, cao 1,68m, số đo 77-61-89
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 5
Trương Nữ Thu Hiền, sinh năm 1997, cao 1,66m, số đo 83-61-87
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 6
Trương Thị Thanh Bình, sinh năm 1997, cao 1,71m, số đo 79-60-86
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 7
Vũ Hoàng Thảo Quyên, sinh năm 1997, cao 1,7m, số đo 78-59-87
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 8
Vũ Hoàng Thảo Vy , sinh năm 1996, cao 1,7m, số đo 80-60-85
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 9
Bùi Trần Minh Thy, sinh năm 1997, cao 1,73m, số đo 80-63-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 10
Dương Huyền Chân, sinh năm 1999, cao 1,75m, số đo 76-62-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 11
Đinh Thị Quỳnh Giang, sinh năm 1997, cao 1,68m, số đo 74-61-92
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 12
Đinh Thị Triều Tiên, sinh năm 1998, cao 1,72m, số đo 75-60-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 13
Đoàn Kỳ Duyên, sinh năm 1993, cao 1,67m, số đo 80-61-88
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 14
Hà Lương Bảo Hằng sinh năm 1997, cao 1,68m, số đo 75-66-92
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 15
Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh 1998, cao 1,7m, số đo 84-63-95
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 16
Lâm Thị Bích Tuyền, sinh năm 1999, cao 1,67m, số đo 74-60-91
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 17
Lê Đoàn Hạ My sinh năm 1999, cao 1,73m, số đo 79-61-91
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 18
Lê Hoàng Bảo Trân sinh năm 1999, cao 1,69m, số đo 81-64-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 19
Lê Thanh Thủy sinh năm 1998, cao 1,66m, số đo 83-63-88
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 20
Lê Thị Bích Tuyền sinh năm 1998, cao 1,66m, số đo 82-64-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 21
Lê Thị Hà Thu Chiêu, sinh năm 1998, cao 1,71m, số đo 77-59-91
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 22
Lê Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1998, cao 1,74m, số đo 80-62-92
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 23
Lương Yến Thanh, sinh năm 1993, cao 1,66m, số đo 81-63-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 24
Nguyễn Thị Hoài Linh sinh năm 1998, cao 1,72m, số đo 84-63-91
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 25
Nguyễn Thị Hồng Tuyết sinh năm 1994, cao 1,67m, số đo 76-55-85
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 26
Nguyễn Thị Mai Ly sinh năm 1994, cao 1,71m, số đo 80-64-90
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 27
Nguyễn Thị Nhật Minh sinh năm 1999, cao 1,68m, số đo 83-62-93
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 28
Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997, cao 1,68m, số đo 83-65-89
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 29
Nguyễn Thị Trúc Quỳnh sinh năm 1998, cao 1,7m, số đo 84-63-93
Top 30 chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đọ dáng với bikini - ảnh 30
Nguyễn Thùy An sinh năm 1995, cao 1,72m, số đo 80-65-90

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm