Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2015

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

* Chú thích môn thi: D1 (Toán); D2 (Văn); D3 (Lý); D4 (Hóa); D5 (Sinh); D6 (Sử); D7 (Địa); D8 (Ngoại ngữ)

KẾT QUẢ TRA CỨU

STT Cụm thi Họ tên Số báo danh Ngày sinh Giới tính Môn thi Tổng điểm
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12