Trả nợ ân tình

NSND Kim Cương trở lại sau 15 năm: Trả nợ ân tình

NSND Kim Cương trở lại sau 15 năm: Trả nợ ân tình

Giữa cái được và cái mất, NSND Kim Cương nói rằng bà được nhiều hơn và chỉ xin được làm người mang lại chút tình cho thế gian.

Top