Cứ 10 người thì có 9 người Singapore thích dùng tiền mặt để thanh toán /// Ảnh: Bloomberg

Dân Singapore thích thanh toán bằng tiền mặt

0
Hầu hết mọi người ở Singapore đều có điện thoại thông minh, nhưng cứ 10 người thì lại có 9 người vẫn muốn trả tiền cho các giao dịch hằng ngày theo cách cũ bằng tiền mặt.