Trạm bơm Tứ Câu

Không có đơn vị đấu thầu xây đập, gần 2.000 ha lúa nguy cơ chết khô

Không có đơn vị đấu thầu xây đập, gần 2.000 ha lúa nguy cơ chết khô

Đã 2 lần đấu thầu vẫn không có đơn vị nào tham gia, đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (Quảng Nam) chậm được sửa chữa khiến gần 2.000 ha lúa đối diện nguy cơ chết khô.

Top