Tranh chỗ để hành lý

Cấm bay 1 năm nam hành khách làm loạn máy bay tranh chỗ để hành lý

Cấm bay 1 năm nam hành khách làm loạn máy bay tranh chỗ để hành lý

Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng với nam hành khách làm loạn trên máy bay vì tranh chỗ để hành lý.

Top