Trans male

Đại học California đưa ra 6 lựa chọn giới tính

Đại học California đưa ra 6 lựa chọn giới tính

(TNO) Bắt đầu từ mùa nhập học sắp tới, Trường đại học California (Mỹ) sẽ đưa ra 6 xu hướng giới tính trong đơn nhập học của sinh viên.

Top