Sinh vật trẻ mãi không già

Sinh vật trẻ mãi không già

12:01 10/12/2013 0

(TNO) Những loài như ốc mượn hồn, bào ngư và thủy tức không hề có dấu hiệu già đi theo thời gian, mà vẫn duy trì được khả năng sinh sản.