Quy chuẩn đầu tiên về đạo đức AI toàn cầu

Quy chuẩn đầu tiên về đạo đức AI toàn cầu

09:36 27/11/2021 0

Các nguyên tắc về trí tuệ nhân tạo (AI) của UNESCO phản đối việc sử dụng công nghệ này cho các ứng dụng “xâm hại”, “vi phạm quyền con người và các quyền tự do cơ bản”.

Tencent ra mắt ba chip mới tự thiết kế

Tencent ra mắt ba chip mới tự thiết kế

19:03 04/11/2021 0

Bằng cách thiết kế chip riêng, Tencent đang góp phần thúc đẩy nỗ lực của Trung Quốc trong việc hướng tới khả năng tự cung cấp chất bán dẫn và thiết lập chuỗi cung ứng nội địa cạnh tranh.