trọ miễn phí

Nhà cho thuê thành điểm trọ miễn phí

Nhà cho thuê thành điểm trọ miễn phí

Thay vì cho thuê mỗi tháng kiếm được mấy chục triệu đồng, một số người dân tại TP.HCM đã dành những căn nhà lớn của mình để giúp thí sinh có chỗ ở miễn phí.

Top