Trói cá sấu

Kinh hoàng cá sấu gần 40kg rượt người đàn ông đi cắt cỏ

Kinh hoàng cá sấu gần 40kg rượt người đàn ông đi cắt cỏ

Trong lúc cắt cỏ cho dê ăn, người đàn ông phát hiện con cá sấu đang nằm trong vườn nhà mình. Tưởng là cá sấu bằng nhựa, người đàn ông nắm đuôi thì bị con cá rượt đuổi.

Top