Trộm ngư lưới cụ

Báo động tình trạng trộm ngư lưới cụ

Báo động tình trạng trộm ngư lưới cụ

Tình trạng trộm ngư lưới cụ diễn ra gần đây khiến ngư dân Kiên Hải bất an.

Top