Trứng ngỗng

Giữa trứng gà, vịt và vịt lộn, trứng nào nhiều đạm nhất?

Giữa trứng gà, vịt và vịt lộn, trứng nào nhiều đạm nhất?

Tôi được biết ăn trứng rất tốt cho sức khỏe . Cho tôi hỏi giữa trứng gà, vịt và vịt lộn, trứng nào nhiều đạm nhất? Xin cảm ơn bác sĩ! ( B.Thủy , TP.HCM)

Top