Khổng Tử (551 - 479 TCN) /// Ảnh: T.L

Khổng Tử chưa từng được thưởng thức trà như chúng ta

0
Trước đây, trong bài A Life of Contradictions in Ancient China có một mệnh đề từng khiến cư dân mạng xôn xao bình luận là “Confucius never tasted tea” (Khổng tử chưa từng thưởng thức trà). Thực hư câu chuyện này ra sao ?