Trúng Tuyển ĐH

Học bổng cho tân sinh viên
Giáo dục

Học bổng cho tân sinh viên

Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin (Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam sáng lập) sẽ cấp 100 suất học bổng (trị giá 10 triệu đồng/năm học/sinh viên) dành cho các sinh viên trúng tuyển ĐH, CĐ công lập năm 2012.

Top