Trường cao đẳng Công nghệ TP.HCM

Trường cao đẳng Công nghệ TP.HCM xét học bạ vào cao đẳng chính quy

Trường cao đẳng Công nghệ TP.HCM xét học bạ vào cao đẳng chính quy

Trong kỳ tuyển sinh 2022, Trường cao đẳng Công nghệ TP.HCM thực hiện phương thức xét tuyển căn cứ điểm học bạ dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT và THCS.

Top