Xử lý hàng loạt trường sai phạm

Xử lý hàng loạt trường sai phạm

0
Bộ GD-ĐT vừa có hàng loạt quyết định xử phạt các đơn vị giáo dục và đặc biệt kiến nghị rút giấy phép hoạt động đối với 4 cơ sở ERC, IFA, Melior, SIBME.