TS-BS Võ Văn Nhân

25 năm đóng góp cho ngành nha Việt của tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân

25 năm đóng góp cho ngành nha Việt của tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân

Trong suốt 25 năm gắn bó với nghề, tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Nhân đã đóng góp đáng kể trong ngành nha khoa tại Việt Nam.

Top