ttranh cãi

Tranh cãi quanh nguồn gốc loài người

Tranh cãi quanh nguồn gốc loài người

Bí ẩn về nguồn gốc loài người càng trở nên phức tạp hơn sau khi chi người thứ 3 lộ diện ở Đông Phi, với đại diện là các hóa thạch có niên đại dưới 2 triệu năm tuổi.

Top