Từ Trái Tim Tới Trái Tim

Giới thời trang Việt đấu giá thu được gần 3 tỉ đồng góp quỹ chống dịch Covid-19

Giới thời trang Việt đấu giá thu được gần 3 tỉ đồng góp quỹ chống dịch Covid-19

Ngập tràn cảm xúc tại buổi đấu giá từ thiện trực tuyến Từ trái tim đến trái tim - Từ thời trang thành hơi thở khi hàng loạt ngôi sao giới thời trang Việt chung tay góp quỹ thiện nguyện đẩy lùi Covid-19 .

Top