Tư vấn công nghệ

Ericsson Việt Nam có giám đốc mới

Ericsson Việt Nam có giám đốc mới

Ericsson vừa công bố bổ nhiệm bà Rita Mokbel làm Giám đốc Ericsson Việt Nam. Trong vai trò mới này, bà Rita sẽ chịu trách nhiệm điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam.

Top