tu viện cổ Shwe Yaunghwe

Làng nghề truyền thống và tu viện cổ ven hồ

Làng nghề truyền thống và tu viện cổ ven hồ

Kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu bạn đọc về chuyện dạo chơi trên hồ Inle, Myanmar. Trong bài viết kế tiếp này, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu những điểm tham quan rất thú vị khác quanh khu vực hồ này.

Top