tuan thu bien bao

“Bẫy” giao thông - Kỳ 2: Không biết đi đường nào

“Bẫy” giao thông - Kỳ 2: Không biết đi đường nào

20
Ngoại trừ một số trường hợp chạy ẩu còn đa phần không ai muốn lưu thông trên đường mà không tuân thủ biển báo, đèn tín hiệu. Tuy nhiên, ở TP.HCM nhiều bác tài bị thổi phạt mà không tâm phục, khẩu phục.