Ông Hoàng Minh Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận 7 /// Ảnh: C.T.V

UBND Quận 7, TP.HCM có tân Chủ tịch

0
Kết quả bầu cử tại kỳ họp bất thường của HĐND quận 7 ngày 18.3 đã bầu ông Hoàng Minh Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND quận 7