Xử lý như... không

Xử lý như... không

04:18 09/06/2022 2

Nhiều tỉnh ở Tây nguyên để mất rất nhiều rừng, đất rừng tự nhiên nhưng rất ít đơn vị, cá nhân bị xử lý trách nhiệm liên quan. Thậm chí, có tỉnh “nói không” với việc này dù có đơn vị để mất hơn 2.000 ha rừng.

Một đơn vị để mất hơn 2.000 ha rừng

Một đơn vị để mất hơn 2.000 ha rừng

06:41 26/02/2022 8

Thanh tra kết luận, trong quá trình quản lý bảo vệ rừng, Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích 2.052,743 ha.