/// Ảnh: Bloomberg

Người giàu chi đậm để sống lâu

14:18 21/04/2018 0

Tiền có thể không mua được tình yêu, nhưng nó có thể mua được sức khỏe tốt hơn. Để sống càng lâu càng tốt, giới đại gia thế giới sẵn sàng chi tiền.